preskaŭ preta

Malgranda radioĉambro, grandaj revoj!

2020-02-08

Anekdotoj pri famaj homoj

Mi legis interesan libron en Esperanto:
Anekdotoj pri famaj homoj (Historietoj el la historio) de Eduard V. Tvarožek (vikipaĝo) eldonejo Esperpres Bratislava, Esperanto-Centro de Slovakia Esperanto-Asocio, 1992 - 60 paĝoj.
En ĝi estis interesa anekdoto de Ampere, kiun mi volas kundividi kun vi.
Anekdotoj pri famaj homoj
Kovrilpaĝo de Anekdotoj pri famaj homoj
Iu volis kolerigi la gloran matematikiston Ampere kaj serioze demandis lin, kiom estas trioble kvar. La sciencisto trankvile respondis:
•    Se ni al la rezulto aldonas ankaŭ vian personon, ĝi estas 120.

Pri Ampero (André Marie AMPÈRE) certe mi devos iam verki ĉi tie.
Sed pri li esperantistoj devas scii ke li troviĝas inter la homoj kiuj aperas en la projekto “vizaĝoj” tio estas homoj, kiuj de la antikvaj tempoj ĝis nun, rilatas al la ideo «Internacia Lingvo».(vikipaĝo)

Lia aperas kiel “P: subtenanto de alia(j) Planlingvo(j)” Jen lia rilato al universala lingvo kaj Esperanto:
18-jara li inventis "universalan lingvon" por servi pacon kaj interproksimiĝon inter la popoloj.
 Ampero ĉe vikipedio (vikipaĝo)
Pliaj anekdotoj ĉe esperanto.sk (TTT)

2020-02-01

BPEAPE kaj radioamatoraj periodaĵoj

Bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri Esperanto mallonge BPEAPE estas la plej kompleta kompilo kaj esploro pri periodaĵoj en aŭ pri Esperanto. En ĝi kompreneble aperis amaso da referencoj pri e-radioamatoraj periodaĵoj (bultenoj, revuoj, gazetoj...) kiujn mi lasas sube. Bedaŭrinde temas pri tre malnovaj numeroj kaj eldonkvanto certe reduktita al minimuma kvanto tiel ke akiri tiujn kelknumerajn bultenojn estas giganta defio. Mi dankas al S-ino Ana Maria Molera Urgellés, kiu kompleze permesas al mi aldoni ligilon kaj referencojn pri tiu giganta laboro. Pliajn informojn vi trovos en la retejo de la biblioteko Molera (TTT) kaj ĉe vikipedio (vikipaĝo)(vikipaĝo).
exlibris biblioteko Molera
exlibris biblioteko Molera
Kovrilpaĝo de Bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri Esperanto (BPEAPE)
Kovrilpaĝo de Bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri Esperanto (BPEAPE)
Post iom da klopodoj kaj demarŝoj iel mi sukcesis skanigi 2 periodaĵojn:
  • La Revuo Orienta
  • ILERA-bulteno
Pri La Revuo Orienta mi devas rekte danki al JEI (Japana Esperanto-Instituto), kiu kompleze skanis kaj sendis ilin al mi pri kio mi jam verkis en la blogo (vidu en la blogo). Pri la ILERA-bulteno ja estas multe pli kompleksa tasko ĉar temas pri preskaŭ 100 numeroj tra 50 jaroj do malfacilega kaj granda laboro. Mi kunlaboris kun Wolf Kruger/DL1CC (kiu skanis plurajn), Lenio Marobin/GØOOS (kiu donacis tutan kolekton al la Viena e-Museo) kaj Imre/HA1UD (kiu klopodas savi la arkivon de Laszlo (Laci) Matusinka/HA7PW), pri tiu arkiva laboro mi jam verkis (vidu en la blogo)(vidu en la blogo).

Pri la edono de la libro

Bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri Esperanto (BPEAPE)
Reta versio ĝisdagita la 19an de marto 2019
1159 paĝoj

PDF
8, 32 MB
In memoriam Luis M. Hernández Yzal

© 2010-2019 – ĉiuj rajtoj rezervitaj:
heredantoj de Luis M. Hemández Yzal,
heredantoj de dr. Árpád Máthé
Ana Maria Molera
http://bibliotekomolera.org/bibliografio_es.html

Pri la Biblioteko Molera

Retejo:
http://bibliotekomolera.org/
Sociaj retoj
https://www.facebook.com/esperantobiblioteko.rmp
http://twitter.com/BibliotekoRMP

S-ino Ana Maria Molera Urgellés
molur@bibliotekomolera.org

Ana Maria Molera en la Biblioteko Molera

Ĉe la retejo mi trovis
Radio Amateur
  • enero 1990. “CQTra la etero”. EA8EX
  • mayo 1990. “ CQTra la etero”. EA8EX
Baza bibliografia informo:
Speco periodaĵoj
Kolekto Gazetoj
Signaturo e-p 187
Titolo Radio Amateur
Titol-aldono "Tra la Etero" (fako)
Aŭtoro / Redaktoro NK
Verkinto(j)
Montru ĉe retkatalogo (OPAC) jes

Fonto:
http://bibliotekomolera.org/katalogo/shared/biblio_view.php?bibid=7820&tab=opac

Plena listo de Referencoj pri e-radioamatoraj bultenoj laŭ (BPEAPE)

Bulteno de ILERA. ☞ ILERA-Bulteno. Kvaronjara informilo de Internacia Ligo de Esperantistaj Radio-Amatoroj. Albertirsa (HU), 1992. Sekr./red. László Matusinka. Bulteno de I.L.O. ☞ Bulteno de Internacia Labor-Oficejo.
5591. ILERA-Bulteno. Trimonata organo de I.L.E.R.A. Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj (ĉ. 300 membroj). Diversaj lokoj. 1970-2008-? 8-12 p. A4 stencilita, 21x15, tajpita, ofsetita. En 2005 aperis la 68-a numero. Red. Edward Lindberg (US), László Matusinka (1992, Albertirsa, HU), kaj Stridell (SE). Ĝen. sekr. Lenio Marobin (GB, 2006). marobin@marobin. net .. IEMW 372.799-C,Esp. GEBAA (736). [3264]. Fontoj: La Movado, Sept 1979, p 9; Litova Stelo, 1992/1; Eventoj, 1992 n-ro 15, p. 3; Jarlibro 2008 (UEA), p. 73.
5592. ILERA-cirkulero. Internacia Ligo de Esperantistoj Radioamatoroj. Eldonloko nekonata. Red. Aekr. De ILERA. Fonto: Eventoj, 1993 junio/2, p. 3.
9423. Membrolisto de ILERA. Eldonas la estraro de Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj. Ĝi enhavas 419 membrojn. Aperloko mankas. 1990, 8 p. A5. [11001].
10698. Pacifika Rondo. Organo de Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj (ILERA). Ie en Japanio (JP), 1994-1995. [10490].
89. Adresaro de Japanaj Esperantistaj Radioamatoroj. Ie en Japanio (JP), 1978?. Eld. EKAROJ (Esperantista Klubo de Amatora Radio en Japanujo). Oni decidis pri la eldono kadre de la 65-a Kongreso de Japanaj Esperantistoj (1978-08-26/27). [31]. Fonto: La Revuo Orienta, 1979/2, p. 14 (46).
1861. Bulteno por Esperantistaj Radioamatoroj. Bowmansville, (NY, US), 1963-1964. multobligita. Red. Edward Lindberg.* [1020]. Fontoj: Heroldo de Esperanto, 1963/18, 16 Nov. 1963, p. 2; l' esperanto, n-ro 87, majo-junio 1964, p. 61; Nederlanda Esperantisto, marto 1964, p. 24.*
2792. Ekaroj. Esperantista Klubo de Amatora Radio en Japanio. Faka organo de japanaj radioamatoroj. Ie en Japanio (JP), 1963-1997? Ne aperis meze de la 70-aj jaroj. Kadre de la 67a Kongreso de Japanaj Esperantistoj (aŭg. 1980), oni decidis reeldoni la bultenon. En 1991 aperis la 94 -a n-ro. [1502]. Fontoj: La Revuo Orienta, 1977/12, p. 20. kaj 1981/3, p. 25(89); Krome recenzo en la japana lingvo en n-ro 1982/4, p. 33; La Movado, n.ro 372, junio 1982, p. 14.
3264. Esperantista Radioamatora Bulteno. Eldonloko nekonata. 1968-1973. [1799].
10671. Oscililo, La. Organo de radioamatora grupo en Japanio. Ie en Japanio (JP), 1970-1974? [6258].
11351. Radioamatoroj. Eld. Rondo ES-HAM. Seul (KR), 1993. 4 n-roj. [10546]. Fonto: Diplomlaboraĵo (p. 40) de Choe Taesok, ĉe Esperanto-Fako de Filologia Fakultato de Universitato ELTE (Budapest (HU), 1996. Temgvidanto/konsilanto dr. Árpád Máthé.
11589. Retejo de la 94-a UK en Bialystok. Bialystok (PL), 2008-08-31-? Por radioamatoroj. ht-tp://94uk.bialystok.pl
3122. Esperanta Ondo. Organo de I.L.E.R.A. [Internacia Ligo de Esperantistaj Radio- Amatoroj]. Eldonloko nekonata. ?- 1967-1970. [1703].
3839. Esperanto kaj Radio. Radiopaĝo de Heroldo de Esperanto por akceli Radion inter la esperantistoj kaj Esperanton inter la Radio-amatoroj de la tuta mondo. Köln (DE). Aldono aŭ rubriko? Fonto: Heroldo de Esperanto 1931/18 (n-ro 618).
4108. Esperanto-Radio. Bulteno por Esperanto-Radio-amatoroj. Bowmansville (NY, US), majo 1963- okt. 1963, 5 p. 28x21, tajpita, mimeografita. 2 n-roj? Red. kaj eldonis Edward Lindberg. IEMW 708.207.Esp. [2354]. Fonto: Esperanto (UEA), 1963/10, p. 173.
6990. Invito por E-Kontakto. Eldonaĵo de Esperanta Klubo de Radio-Amatoroj en Japanio (EKAROJ). Bulteno aŭ subtitolo de EKAROJ? Ie en Japanio (JP). Oni decidis pri eldono de Invito por E-Kontakto, kadre de la kunveno en aŭg. 1980 (67a Kongreso de Japanaj Esperantistoj). Fonto:La Revuo Orienta, 1981/3, p. 25 (89).

Fonto:
https://bibliotekoj.org/bpeape.pdf

Se vi posedas aŭ povas iel skani/sendi iun al mi, bonvolu ne heziti kontakti min. Tio povus esti gravega por savi nian historion.

2020-01-31

Radioamatoroj ĉe la Revuo Orienta

Post iom da esploro en BPEAPE (Bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri Esperanto) mi trovis interesajn informojn pri la japanaj e-radioamatoroj. Temis pri referencoj al agadoj kaj raportoj aperintaj en la Revuo Orienta eldonita de JEI (Japana Esperanto Instituto). Post iom da demandado kaj esploro en la biblioteko de KEA mi rimarkis ke tiom malnovaj numeroj ne ekzistas eĉ se ni ofte ricevas ekzemplerojn jam de longa tempo tiel ke mi decidis esplori en la reto ĉe e-arkivoj kiel bitoteko, gazetoteko, gazetejo, STEB, BitArkivo eĉ en la retejo mem de JEI sed bedaŭrinde tiuj numeroj ankoraŭ ne estis ciferecigitaj.
La Revuo Orienta de JEI (Japana Esperanto-Instituto)
La Revuo Orienta de JEI (Japana Esperanto-Instituto)
Ĉar neniel mi trovis la informojn mi decidis rekte peti ilin al JEI kaj estis grandega plezuro ricevi skanitajn dokumentojn de ĉiuj numeroj. Mi kompreneble dankis kaj disponigas ilin al la tuta e-radioamatora komunumo kaj la estraranoj de ILERA pro la historia graveco de tiuj paĝoj kaj informoj. Ja temas pri agadoj de la 70aj kaj 80aj jaroj ĉefe organizitaj de EKAROJ (Esperantista Klubo de Amatora Radio en Japanio), interesaj informoj pri kluba radiostacio JA1YAR, agadoj, publikigitaj bultenoj.... Tiam (kaj eĉ ankoraŭ) estis tre aktivaj e-radioamatoroj en Japanio, mi mem konas, korespondas kaj kontaktas plurajn el ili (JA1FXZ, JA7NYB kaj JI1WCL). Bedaŭrinde ĝis nun mi sukcesis etere kontakti neniun eĉ se mi havas plurajn kontaktojn kun japanaj stacioj ja temas pri malproksima lando por mi.
Pri la revuo mem prefere legu ĉe vikipedio (vikipaĝo). Pri BPEAPE mi verkis ĉe miaj agadoj en BitArkivo (vidu en la blogo) ĝi enhavas referencojn pri 14 143 malsamaj e-periodaĵoj inter kiuj estas multaj e-radioamatoroj bultenoj!!! Pli detalaj informoj pri tiuj referencoj vidu ĉe la blogo (vidu en la blogo)

Mi profitas la okazon por lasi kelkajn informojn pri JEI

Oficiala retejo:
https://www.jei.or.jp/eo/
Retpoŝto
esperanto@jei.or.jp
Sociaj Retoj (sekvu/abonu ĝin)
https://www.facebook.com/Japana.Esperanto.Instituto
https://twitter.com/esperanto_info
https://www.youtube.com/channel/UCWUP06WgcVYeOuUk4_V7u0Q

ĉe vikipedio

https://eo.wikipedia.org/wiki/Japana_Esperanto-Instituto
fotoj ĉe komunejo
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Japanese_Esperanto_Institute

Jen la referencoj:

La Revuo Orienta, Krome recenzo en la japana lingvo en n-ro 1982/4, p. 33;
La Revuo Orienta, 1979/2, p. 14 (46).
La Revuo Orienta, 1977/12, p. 20. kaj 1981/3, p. 25(89);
La Revuo Orienta, 1981/3, p. 25 (89).

Jen ĉiuj dokumentoj:


 RO 1977
Nomo: RO 1977_12(ドラッグされました)
Dosiertipo: PDF
Pezo: 194 KB
Lingvo: EO
Jaro: 1977
Originala fonto: La Revuo Orienta (JEI)
Notoj:

 RO 1981
Nomo: RO 1981_03(ドラッグされました)
Dosiertipo: PDF
Pezo: 410 KB
Lingvo: EO
Jaro: 1981
Originala fonto: La Revuo Orienta (JEI)
Notoj:

 RO 1982
Nomo: RO 1982_04(ドラッグされました)
Dosiertipo: PDF
Pezo: 198 KB
Lingvo: JP
Jaro: 1982
Originala fonto: La Revuo Orienta (JEI)
Notoj:

 RO 1979
Nomo: RO1979_02(ドラッグされました)
Dosiertipo: PDF
Pezo: 224 KB
Lingvo: EO
Jaro: 1979
Originala fonto: La Revuo Orienta (JEI)
Notoj:

Ĉiuj estas sub mia konto en https://www.pdf-archive.com/

Pliaj fotoj pri radioamatoraj esperantistoj ĉe Pinterest (TTT)
Gugla fotaro pri historio de e-radioamatoroj (TTT)

2020-01-17

Lumbildo pri BitArkivo

Jam delonge mi laboris kaj plibonigis tiun lumbildon en kiu mi prezentas miajn agadojn por BitArkivo, pri la temo eĉ mi jam verkis en la blogo (vidu en la blogo). Sed ĉi foje temas pri iom pli detala lumbilda prezento prezentita en prelego dum decembro en la nacia sidejo de KEA. Espereble ĝi inspiros vn ankaŭ aktivi kaj ciferecigi (eble eĉ savi) nian e-kulturon kaj pli specife niaj radioamatoraj paperaĵoj!!!


ĝi estas ĉe:
https://www.slideshare.net/Radioamatoro/bitaarkivo-eprojekto-pri-arkivado

Rekte elŝutu
Elŝutu lumbildan prezenton BitArkivo
Dosierformo: PPT
Pezo: 1.4 MB

pliaj lumbildoj troveblas ĉe:
https://drive.google.com/open?id=1t6Oh8uRhhmT04AvgRX-9NW7ymTe3DhSw

Mi prelegis pri BitArkivo ĉe KEA (2019-11-20) por krei teamon de junuloj kaj radioamatoroj por skani, ciferecigi kaj OKR-igi la revuojn Kontakto (kun la membroj de KEJO [Kuba Junularo]) kaj ILERA-Bulteno (kun la membroj de KLERA [Kubaj Radioamatoroj]).
Mi aldonas interesan prelegon de la iniciatinto de BitArkivo Sro. Iván García, ĝi daŭras 24 minutojn kaj estis “peĉakuĉa” prezento dum SAT-kongreso en 2019 (mi pensas).
https://soundcloud.com/radioamatoro/prelego-bitarkivo-ivan-garcia-2019-malpeza

elŝutu ĝin
Prelego pri BitArkivo de Iván García
Dosierformo: MP3
Pezo: 5.58 Mb

2020-01-12

Feliĉan novan jaron 2020

Ni ĵus alvenis al 2020 kaj kun tiu ĉi nova jaro novaj defioj aperas. Por mi unu el ili estas daŭrigi tiun ĉi blogon sed ankaŭ rilate al amatora radio ja reaktivi en radioamatoraj konkursoj(vikipaĝo) estas inter la ĉefaj defioj. Kompreneble esti iom pli aktiva etere estus bone!
Feliĉan novan jaron 2020 de radioamatoro.blogspot.com
Feliĉan novan jaron 2020 de radioamatoro.blogspot.com
Post unujara blogo (kaj iom plu) ĝi daŭre restas aktiva, almenaŭ unufoje monate mi ion verkas kaj entute jam estas pli ol 100 artikoloj ĉi tie. Kompreneble subteni blogon (despli se faka kaj en Esperanto) estas defia laboro, kiu tute ne malkuraĝigas min. Por mi tute ne gravas ĉu estas tri aŭ milionoj da legantoj, kio gravas por mi estas iom alporti al la e-komunumo kaj pli specife al ala e-radioamatoroj nunaj aŭ ontaj, kiuj iel povus uzi miajn spertojn. Sur baze de tio mi deziras al ĉiuj feliĉan novan jaron kaj daŭrigu ĉe la blogo!

💚💞 Feliĉan novan jaron 2020 🍧🍹🎂